Annoncørbetalt indhold af TeamViewer

Ar­bejds­livs­for­ske­ren: "Hjem­me­kon­to­ret har skabt flek­si­bi­li­tet, de­mo­kra­ti­se­ring og 
ef­fek­ti­vi­tet, men..."

Hjemmekontoret fik sit gennembrud under coronakrisen, og hos virksomheder og deres ansatte blev det en øjenåbner for, hvordan vi med digitaliseringen kan indrette fremtidens arbejdsliv med større effektivitet. Udfordringen bliver nu, hvordan vi klogest får implementeret vor nyvundne fleksibilitet samt sikrer, at teknologien kommer alle sektorer til gode.

Læs mere her

Forestil dig en verden, hvor selv de kollegaer og samarbejdspartnere, der sidder på den anden side af jorden, er helt tæt på. Fremtidens professionelle samarbejde er digitalt – og teknologien åbner nye muligheder for at kommunikere og samarbejde på smarte måder.  På denne temaside kan du blive inspireret af, hvordan TeamViewers innovative løsninger er med til at gøre en forskel for måden, vi samarbejder på distancen i en stadigt mere digital verden.  Det er teknologi, der binder os sammen. 

Vores arbejdsliv er forandret, og på den digitale arbejdsplads skaber teknologien nye måder at samarbejde og kommunikere på.

Vi er midt i den fjerde industrielle revolution, der forbinder den digitale verden og den fysiske produktion og skaber nye, intelligente løsninger.

Fremtiden er her allerede – med ’augmented reality’ kan du optimere, integrere og automatisere processerne i din virksomhed.

Softwa­re kan spa­re virk­som­he­der for man­ge tons CO2-ud­led­ning

Flyrejser og biltransport er for mange virksomheder afløst af møder og samarbejde online. Selv specialiserede brancher kan arbejde online – med de rette systemer. Og klimaet har gavn af digitaliseringen, viser en ny undersøgelse. Men selvom meget arbejde kan løses online, er der én ting, der ikke kan flyttes over i det virtuelle rum. Det mener Alexander Gührer, CCO i TeamViewer.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Work  4.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Læs mere her

Industry  4.0

Opdag, hvordan TeamViewer fjerner barrierer for fremskridt i den digtiale transformation, nedbryder afstande mellem landegrænser og muliggør global videndeling.

Udforsk TeamViewers kommende webinarer og events 

Gå på opdagelse i TeamViewers udvalg af podcasts, events og webinarer indenfor emner som Augmented Reality, den digitale arbejdsplads samt fremtidens logistik og produktion.  

Se kommende events

Aug­men­ted re­a­li­ty ryk­ker ud af te­e­na­ge­væ­rel­set: Nu er det big bu­si­ness for den in­du­stri­el­le sek­tor

Augmented reality har potentialet til at få stor værdi og indvirkning på industrier og det fremtidige arbejdsmarked. Det har den faktisk allerede i dag, hvor teknologien ikke alene kan forbedre den ansattes produktivitet, men også være big business for hele den industrielle sektor. 

Læs mere her

Eks­pert i di­gi­tal trans­for­ma­tion: Po­ten­ti­a­ler­ne er enor­me, men ban­ker­ne skal hand­le nu

Selv de største modstandere af netbank var nødt til at ordne samtlige bankforretninger online, da corona kom i 2020. For størstedelen blev det dog en så positiv oplevelse, at de med stor sandsynlighed ikke vender tilbage til de fysiske filialer, der i forvejen lukker i flæng. Skal bankerne overleve, er de tvunget til at digitalisere deres forretning og produkter, siger ekspert i digital transformation. 

Læs mere her

Co-fo­un­der i Go­Mo­re: Den kan bli­ve et pro­dukt, som rig­tig man­ge grøn­ne me­tro­po­ler vil ef­ter­spør­ge

De er det evigt larmende lydtæppe til asiens storbyer, men i Indien har man fået nok af deres støjende og forurenende totaktsmotor. Her vil man gøre tuk tuks eldrevne. En milliardforretning i Indien – og måske også i Europa, hvor de trehjulede samtidig kan understøtte et politisk ønske om grønnere europæiske metropoler, lyder det fra medstifter af samkørsels-appen GoMore.

Læs mere her

Ny un­der­sø­gel­se: Hjem­me­kon­to­ret er kom­met for at bli­ve, men le­de­re og an­sat­te har for­skel­li­ge for­vent­nin­ger

Oven på halvandet år med corona er der blandt ledere og ansatte overvejende tilslutning til, at vi fremover arbejder mere hjemmefra. Men hvilke udfordringer og muligheder giver det lederne, når den vigtige virksomhedskultur skal fastholdes og udvikles digitalt? 

Læs mere her

Det er ikke ‘The Ma­trix’ men de an­sat­te får ad­gang til eks­pertvi­den, når de skal bru­ge den

Hvordan servicerer man komplicerede produktionsapparater, når man ikke må mødes fysisk? Spørgsmålet, service- og produktionssektoren har stillet sig selv, da corona lukkede verdenen ned. Men benspændet har åbnet virksomheder op for brugen af smartbriller. Og i en sådan grad, at det kommer til at ændre måden, førnævnte sektorer servicerer kunder og uddanner ansatte på, mener direktør i dansk teknologivirksomhed 

Læs mere her

      

   

   

TeamViewer har siden 2005 gjort det muligt at samarbejde globalt via digitale, cloudbaserede løsninger. 
Der er et stigende behov for at virksomheder og medarbejdere nemt kan samarbejde online 
og TeamViewer er i spidsen for netop de innovative løsninger, det gør det muligt. 
For magien opstår, når mennesker mødes og samarbejder – selv om de sidder langt fra hinanden. 
Derved bliver teknologien en katalysator til at løse problemer og overvinde udfordringer. TeamViewers teknologi har på verdensplan allerede været brugt i milliarder af tilfælde, hvor afstand og tid ellers ville have forhindret brugerne i at nå deres mål.

        

International undersøgelse: Det kommer teknologien til at betyde for fremtidens arbejdsliv

Hvilke teknologier bliver fremtidens vigtigste? Frygter ansatte, at robotterne gør dem overflødige? Hvad betyder teknologien for den vigtige virksomhedskultur? Og hvordan sikrer vi som ledere og ansatte, at vi ikke overvældes af den fremtidens mange nye teknologier? 

Det er blot et fåtal af de spørgsmål, som rapporten Work 4.0 søger svar på. En rapport, der er skabt på baggrund af medarbejdere og ledere på tværs af 10 europæiske lande. 

Læs mere her og download rapporten

Eks­pert i cy­ber­sik­ker­hed: "Spørgs­må­let er ikke, hvor­når man bli­ver ramt. Spørgs­må­let er hvor­dan og hvor læn­ge"

Cyberkriminalitet og menneskene bag er blevet langt mere professionelle end for blot fem år siden, siger it-sikkerhedsekspert Peter Kruse. Firewalls og andre klassiske antivirus-programmer har reelt ikke en chance, men maskinlæring og udviklingen af AI-software kan blive modsvaret, når cyberangrebet før eller siden rammer.

Læs mere her

Til­lid er nøg­le­or­det, hvis din virk­som­hed skal have suc­ces med fjer­n­ar­bej­de


Et stigende antal medarbejdere efterspørger mulighed for at arbejde hjemmefra, men mange arbejdspladser er ikke gearet til det. Tillid fra ledere og frihed under ansvar er vejen frem, hvis hjemmekontoret skal blive en succes, lyder det fra ekspert på området.

Læs mere her